Sankt Eriksplan 2
113 20 Stockholm
Tel. 08-556 091 90
info@detsthlm.se

Katarina Borgedahl
Christina Gillberg

Tank.en

Vi tror på design, kommunikation och strategi som deltar i samtal istället för att avbryta dem

Christina och Ninna

Dela och få bra karma