Sankt Eriksplan 2
113 20 Stockholm
Tel. 08-556 091 90
info@detsthlm.se

Katarina Borgedahl
Christina Gillberg

Tank.en

Vi är en insiktsdriven kommunikationsbyrå i gränslandet mellan reklam och PR.

Marie Arvidsson
Det - En kommunikationsbyrå i gränslandet mellan pr och reklam

Dela och få bra karma