Xledger / B2B-marknadsföring, Kreativ kommunikation

100 % molnkraft helt enkelt

Xledger erbjuder affärssystem i framkant där allt sker i molnet. Men affärerna och förfrågningarna var inte tillräckligt många. Vi fick i uppdrag att skingra molnen på deras himmel; öka kännedom och samtidigt generera nya leads.

Leverantörer av affärssystem kommunicerar på samma sätt och målgruppen har svårt att förstå vad som skiljer dem åt. Alla erbjuder molntjänster men det har blivit så självklart att man blivit blind för att kommunicera molnets fördelar. Trots att automatiseringen, skalbarheten och flexibiliteten som molnet erbjuder är en tydlig anledning till köp.

Vi hittade en unik och given position att ta – med små, lätta, moln ger konceptet ”100 % molnkraft” oss utrymme att berätta om Xledgers starkaste usp och samtidigt sticka ut bland konkurrenterna.

Med en kombination av varumärkesbyggande enheter och ett smart ABM-upplägg lyckades vi ge ekonomichefer och inköpare Xledger-moln på sin himmel genom hela kundresan. Från strategi och kreativitet till leads. 100 % molnkraft helt enkelt.

Läs mer om vårt arbetssätt för leadsgenerering

molnkraft

Dela och få bra karma