Riksidrottsförbundet / Grafisk design

Vi har uppdaterat en institution

Att uppdatera en institution. Riksidrottsförbundet upplevde sitt befintliga grafiska uttryck som osammanhängande, svårjobbat och daterat.

Vårt uppdrag blev därför att hitta ett fungerande, gemensamt uttryck för alla de organisationer, föreningar och företag som verkar under Riksidrottsförbundets paraply. Arbetet omfattade bildspråk, typografi, färger och övrig grafik, samt en uppdatering av både Riksidrottsförbundets och Sisu Idrottsutbildarnas symboler och logotyper.

Dela och få bra karma