Storasyster / Grafisk design

Ny webb mot sexuella övergrepp

Casper

Ny webb mot sexuella övergrepp

Varje dag utsätts tjejer och kvinnor för sexuella övergrepp. Hemma, på jobbet, på festen, på nätet. En tredjedel av alla unga kvinnor har erfarenhet av ett eller flera övergrepp.

Storasyster är en ideell organisation som arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld och stöd till de som utsatts.

Vi på DET har tagit fram en ny sajt för organisationen. Målet har varit att göra informationen tillgänglig, tydliggöra hur utbrett problemet är och hur stora konsekvenserna av sexuellt våld är. Dessutom ville vi göra det lättare att hitta både för de som söker hjälp och de som vill stödja arbetet. Sajten ska också fungera som en plattform för opinionsinsatser och utbildning.

Storasyster.org sök stöd mobilvy
Ny webbplats för Storasyster

Dela och få bra karma