Svensk Byggtjänst / B2B-marknadsföring, Kreativ kommunikation

Låt kunskap bygga denna vackra värld

Samhällsbyggare verkar i en bransch i ständig förändring. Effektiviseringen av processer och digitalisering är de största och viktigaste för att göra skillnad framåt. Detta betyder att kunskapsbehovet är stort i branschen. Och här har Svensk Byggtjänst en viktig roll att fylla.

Svensk Byggtjänst har verktyg och validerad kunskap som hjälper hela branschen att bli mer effektiv och kvalitetssäker. De fyller en viktig roll i utvecklingen av framtidens byggbransch och med deras hjälp kan byggandet framtidssäkras.

Vi gjorde en rubrikbaserad kampanj i print, banners och sociala medier som berättar att det är kunskap som ska bygga denna vackra värld. Kunskap som är validerad av experter inom olika roller, inte AI. Kunskap som är magkänslan, killgissningarna och ögonmåttets antites.

En del i kampanjen var quizet ”Är du en killgissare?”. På Facebook uppmanades deltagarna att svara på frågor baserat på samhällsbyggnadskunskap i ett lekfullt manér. Quizet blev en succé och fick mediebyrån, oss själva och kunden att ramla av stolen av det extremt höga deltagandet. En killgissare är inte kopplat till ett visst kön, det behöver inte heller vara fel att killgissa men när du behöver vara säker på din sak, kolla Byggtjänst.

Dela och få bra karma