Hyresgästföreningen / Kreativ kommunikation, Varumärkesstrategi

Stoppa bostadskaoset

Ungas snåriga väg till en egen bostad är temat på vår nya kampanj för Hyresgästföreningen i Stockholm.

Kampanjens tema bygger på det faktum att vägen till en bostad ofta är kantad med ovälkomna förslag, ocker och andra orimliga hyresvillkor. Kampanjen har synts i sociala medier, i tunnelbanan, på utomhusmedia och i kvällspress. Insatsens mål har vida överträffat förväntningarna.  Bland annat har över 1000 unga skickat in egna berättelser från vardagens jakt på en bostad.

Så många som 67 000 bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar. Många andra saknar ett förstahandskontrakt, bor i andra hand eller som inneboende och tvingas ofta flytta flera gånger om året. Konsekvenserna är flera. Var tredje har tappat tron på att någonsin få en egen bostad och många tvekar om att skaffa familj på grund av bostadsbristen. Att inte få möjlighet att bli vuxen och ta ansvar för sitt eget liv bidrar till känslan av hopplöshet.

I sociala medier och på kampanjsajten uppmanar Ola Palmgren till interaktion och aktion för att få reda på hur unga upplever Stockholms bostadsmarknad.

Citat från Stoppa Bostadskaoset

Guld i Guldnyckeln, Samhällsservice, utbildning och ideellt

Silver i Guldnyckeln, Bästa datainspirerande kampanj

Guld i Swedish Content Awards, Ideell verksamhet & Intresseorganisationer

Silver i Swedish Content Awards, Effekt & Engagemang.

Dela och få bra karma