Dagens Nyheter har genomfört ett stort arbete med att utveckla morgondagens tidning. För att lyckas valde man att tillsammans med oss på TOL att bjuda in läsarna till att berätta vad de tyckte att morgondagens tidning ska stå för och ge mig som läsare.

Det resulterade i att 20 000 läsare var med och lämnade synpunkter och förslag. Dessa låg sedan till grund för en stor del av förändringarna som gjordes med tidningen.

När nya DN lanserades under hösten användes läsarnas synpunkter som en viktig del där DN lyfte fram exempel på vad läsarna vill ha i morgondagens tidning. Som tack för hjälpen bjöds det på tårtkalas i Kungsträdgården.

Dela och få bra karma