Svensk Byggtjänst / Kommunikation

Svensk Byggtjänst tar pulsen på Byggsverige.

Sverige står inför en stor utmaning. Vi behöver bygga. Vi behöver bygga som aldrig förr, Därför tar Svensk Byggtjänst kommandot över den snåriga byggprocessen.

Vår folkmängd ökar och allt fler flyttar till våra stora städer. Bara i Stockholm räknar man med att folkmängden ska öka med 1 miljon invånare inom 30 år. Vilket gör att det i Stockholm behövs 300 000 nya bostäder fram till 2030.

Men byggandet sker för långsamt, och byggbranschen måste öka takten. Ett stort problem för ett ökat byggande är den krångliga byggprocessen med krångliga lagar och regler, och många överklaganden innan vi ens kan sätta igång med själva byggandet.

Därför går Svensk Byggtjänst ut i en stor kampanj för att ta pulsen på Byggsverige och påvisa vikten av att effektivisera byggprocessen. I kampanjen uppmanas branschen att rita sin bild av byggprocessen, från A till Ö, på ritadinbyggprocess.se.  Där intervjuas även bland annat bostadsministern Stefan Attefall och arkitekten och debattören Ola Andersson.  Allt kommer redovisas och diskuteras på Samhällsbyggarforum den 14 november.  På Samhällsbyggarforum, som arrangeras av Svensk Byggtjänst , möts politiker, boende och representanter från branschen och att diskuterar hur vi ska lösa bostadsbristen och öka takten i byggandet.

”Istället för att vi ska berätta och skriva folk på näsan hur svårt och långdragen byggprocessen kan bli så låter vi istället branschen säga det själva”

Kampanjen är en del av det varumärkesarbete som Svensk Byggtjänst inledde under våren. Där syftet är att tydliggöra Svensk Byggtjänst roll i Byggsverige – Svensk Byggtjänst gör byggprocessen mindre snårig.

Dela och få bra karma