Roslagsvatten / Kreativ kommunikation

Statistik för våra barnbarns skull

Roslagsvatten har svårt att få sina kunder, kommuninvånare, att förstå vad Roslagsvatten gör och hur deras arbete värnar om samhället och miljön i kommunen. Vår kommunikation stärker relationen med kommuninvånarna genom att berätta om vad Roslagsvattens gör för dem, varje dag.

Tillsammans med Roslagsvatten tog vi fram lokal, intressant och rolig statistik för att berätta om deras arbete. Genom riktade inlägg i sociala medier nådde vi invånare i respektive kommun med relevant statistik. Den trivsamma tonen tillsammans med intresseväckande siffor skapade förståelse för Roslagsvattens uppdrag – att arbeta för våra barnbarns skull.

Dela och få bra karma