Blueair / Kreativ kommunikation

Skolexperimentet

Hur bra är luften i skolan?

Hur är inomhusluften i skolan och hur påverkar den eleverna?

Tillsammans med vår kund och luftreningsexperten Blueair, undersökningsföretaget Augur och ett antal experter har vi undersökt hur inomhusluften ser ut i svenska skolor. Det har vi gjort som ett led i att öka medvetenheten om vikten av ren luft och skapa debatt kring hur inomhusluften påverkar oss.

Resultatet av undersökningen samlade vi i rapporten ”Är du redo att andas ren luft?” som i ett nästa steg används för att sprida kunskapen vidare till en bredare publik.

Hur gick undersökningen till?

Vi började med att göra en avancerad partikelmätning av inomhusluftens kvalitet i ett klassrum på Enskede skola i Stockholm.

Mätningen kompletterades genom intervjuer med elever, lärare och skolledning på samma skola. Vi genomförde också en rikstäckande kvantitativ undersökning med 300 respondenter i form av en webbenkät med föräldrar till åttondeklassare, lärare i åttonde klass och rektorer vid skolor med åttonde klass.

Slutligen utförde vi djupintervjuer med experterna Anna-Sara Claeson, docent i psykologi och tvärvetenskaplig forskare kring kemisk exponering och dess koppling till byggnadsrelaterad ohälsa och kemisk intolerans, Katarina Gospic, utbildad fysiolog, läkare, disputerad vid Karolinska Institutet och banbrytande hjärnforskare samt Malin Valsö, legitimerad psykolog med fokus på skolutveckling, ledarskap och lärmiljöer som arbetar med hälsofrämjande skolutveckling.

Undersökningen är en del av Blueairs globala initiativ CLEAN AIR FOR CHILDREN som syftar till att ge alla barn rätten att andas ren luft. God luftkvalitet har bevisat många positiva hälsoeffekter och är en förutsättning för långsiktig bra hälsa.

Genom vår undersökning av luftkvaliteten i svenska skolor visar Blueair vägen och förmedlar kunskap kring inomhusluftens betydelse för elevers inlärning, prestation och välmående – och kan i slutändan arbeta för att införa nödvändiga åtgärder för att förbättra inomhusluften i skolan.

Läs mer om undersökningen och ladda ner rapporten här.

Dela och få bra karma