Roslagsvatten / Kommunikation

Roslagsvatten tar steget ut i sociala medier

Roslagsvattens närvaro på sociala medier är viktig för att skapa ett hållbart engagemang, kommunicera med befintliga kunder och informera om vad som händer i kommunerna – i realtid. Nu har vi hjälp dem att komma igång.

Vi har tagit fram en strategi- och kommunikationsplan för Roslagsvatten på sociala medier. Vi har även tagit fram ett nytt lekfullt bildmanér och en serie filmer för att få till en beteendeförändring hos Roslagsvattens kunder.

Roslagsvattens utmaningar är dels att förtydliga sitt arbete för en hållbar utveckling av vatten och avloppssystemen och dels att skapa förståelse hos sina kunder kring hanteringen av avlopp och avfall. Det kan till exempel vara kunskap om vad man får och inte får spola ner i toaletten, eller och var man slänger olika saker vid återvinning av sopor och avfall.

Här är några exempel på vad vi har gjort, glöm inte att slå på ljudet när du ser filmen.

Dela och få bra karma