Svensk Byggtjänst / Kreativ kommunikation

Kolla Byggtjänst

Hela byggbranschen har genomgått ett generationsskifte, vilket betyder att Svensk Byggtjänsts tidigare lojala kunder nu börjar gå i pension. Den yngre generationen som tar vid har inte samma relation till Byggtjänst som sina äldre kollegor och varumärkeskännedomen bland dem är låg.

Vi fick i uppdrag att tydliggöra Svensk Byggtjänsts position som en trovärdig källa för all kunskap som rör byggprocessen och öka kännedomen gentemot en ny generation samhällsbyggare.

Konceptet Kolla Byggtjänst visar grubblande yrkespersoner i olika roller genom hela byggprocessen. Oavsett vad de undrar är svaret, Kolla Byggtjänst.

Dela och få bra karma