Hackholmssund / B2B-marknadsföring, Kreativ kommunikation

Här skrivs företagshistoria

Hackholmssund

Hackholmssund är en plats där ledande personer i näringslivet kan mötas personligen för att ostört diskutera, förhandla och fatta beslut.

Dela och få bra karma