Folkpool / Design

Grafisk profil för ett levande poolliv

Folkpool - Dyket

Även om man som Folkpool har skapat sin kategori och så här 50 år senare fortfarande är branschledare, finns det ibland anledning att se över sitt grafiska gränssnitt.

Dels för att särskilja sig från konkurrensen, som alla har ett likartat uttryck, men också för att bättre överensstämma med den personlighet och kvalitet som idag genomsyrar produkter och service.

I Folkpools fall har vi därför tagit ett helhetsgrepp och uppdaterat färger, bildspråk och typografi.

Dela och få bra karma