Bostadsförmedlingen / Grafisk design

Bostadsförmedlingen – Designprogram

Bostadsförmedlingen gav oss uppdraget att ta fram ett nytt namn och designprogram inklusive ny logotype.

Detta i samband med att man fick ett utökat uppdrag som bland annat innebar ett ansvar för att informera om Stockholm som bostadsort.

Dessutom ville man tvätta bort den lite byråkratiska och myndighetslika framtoningen man haft.

Vår lösning blev en ny symbol, ett snirkligt ”b”, som symboliserar en väg som slutar i en bostad. Den skvallrar om vårt varumärkeslöfte: att hjälpa människor att ”hitta hem i Stockholm”.

Den nya färgpaletten förmedlar en modern känsla, värme och positivitet.

Typsnitten är valda för att ge ett handlingskraftigt och förtroendeingivande uttryck och en modern och mänsklig känsla.

Designelement och informationsgrafik används för att göra information och fakta lättillgängligt och intressant.

Bostadsformedlingen informationsgrafik

Dela och få bra karma