Hyresgästföreningen / Kreativ kommunikation

Är du också rädd för en skenande hyra?

Är du också rädd för en skenande hyra? Det är kampanjtemat när Hyresgästföreningen går ut i en medlemsvärvarkampanj med löfte om en ökad hyrestrygghet som medlem.

Kampanjen bygger på insikten om att bostaden ofta är centrum i livet och att många känner en oro för konsekvenserna av en höjd hyra. Vad ska jag dra in på? Klarar jag att bo kvar?

I kölvattnet av att marknadshyror åter blossat upp i debatten ville Hyresgästföreningen passa på och värva fler medlemmar. Det gjorde vi under begreppet hyrestrygghet och en dramatisering av den ”skräck” man kan känna när hyresavin droppar in och man misstänker en höjd hyra. Kampanjen syns i sociala medier med både rörligt och fotograferat material.

Dela och få bra karma