Veidekke / B2B-marknadsföring, Kreativ kommunikation

Bygger med hjärta

Det finns förnyare där ute. Som vågar och vill göra skillnad, i sin bransch och i sin omvärld. De som vill ta samhällsansvar och spränga gränser. En ny generation samhällsbyggare med innovativa idéer som drivs av att vilja vara med och förändra.

Veidekke är en stor byggkoncern med en unik kultur och värdegrund. Redan under andra världskriget tog man tydligt ställning genom att vägra bygga en flygplats åt Nazisterna. I samma anda har man arbetat, där etiken är viktigare än plånboken. Veidekke är ett värderingsstyrt företag. I en bransch med skamfilat rykte krävs mod för att våga vara annorlunda. Föreställningen att alla ska vara lika, är just föreställningar. Alla trivs inte med tydliga hierarkier och alla drivs inte av titlar, det är gamla synsätt som lever kvar. Det tog vi fasta på.

När vi på DET tänkte vilken DET-ig tanke som Veidekke kan utgå ifrån stod det snart klart för oss att det finns en viss typ av människa, en Veidekkare, som snarare attraheras av ett högre syfte framför den coolaste titeln. En person som fungerar bäst när det är högt i tak och som tycker det är viktigt att vara med och bidra till att göra branschen bättre. Vi tog fram ett kommunikationskoncept som är lika genuint som modigt, lika sant som attraktivt.

Veidekke bygger med hjärta.

Konceptet passar som handen i handsken på alla delar av verksamheten, inte minst under rekryteringsdagar där Veidekke möter morgondagens stjärnor runt om i hela landet.

Konceptet blev direkt en del av Veidekkes kultur och fungerar som en intern kravställare – vad de än bygger, anlägger eller planerar.

Dela och få bra karma