Cambio / Kommunikation

100 idéer för en bättre vård och omsorg

Cambio - 100 idéer för en bättre vård och omsorg

Sverige har en sjukvård som ligger mycket långt framme. Men framtidsutmaningarna är enorma i hela världen. Därför behöver vi nya idéer hur vi ska förbättra vård och omsorg utan att kostnaderna skenar.

Vår nya kund Cambio har minst 100 idéer hur man med hjälp av IT i sjukvården och omsorgen kan hjälpa Sverige till att bli ledande inom e–hälsa och dessutom knyta ihop vårdkedjan bättre. Det berättar vi i vår kommunikation som illustreras med hjälp av ovanligt mänskliga IT-kablar.

Dela och få bra karma