Tackolovs kampanj för Diners Clubs uppmärksammas i Dagens Media: http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article97506.ece

Dela och få bra karma