Personliga boktips i månadens kampanj

Vår kampanj för Stora läsardagen har förärats en 2:a plats i Resumés reklamtävling Månadens kampanj.

Syftet med kampanjen var att bredda intresset för läsning, och göra Stora Läsardagen öppen för fler än de redan litteraturfrälsta. Läs mer omkampanjen här.

Dela och få bra karma