Loomis / Kreativ kommunikation

Vi gjorde det enklare att köpa pengar

Det omfattande uppdraget från Loomis bestod i att definiera och förpacka ett antal erbjudanden. Att namnge respektive erbjudande så att de harmonierar med varandra, passar verksamheten och fungerar ut mot kund. Och att formmässigt särskilja varje erbjudande åt – för att därigenom göra det enklare att berätta om Loomis olika produkter så att både små korvkiosker och stora klädföretag förstod vad erbjudandet bestod av.

Vi gjorde det både enkelt och bekvämt för oss för att förmedla en komplett bild av Loomis erbjudanden.

Dela och få bra karma