DIK / Kreativ kommunikation

Utan kommunikatörer tystnar Sverige

Utan kommunikatörer tystnar Sverige. När kommunikatörer i offentlig sektor måste hantera drev och hot på sin arbetsplats kan det leda till rädsla, desinformation och censur. Det är ett hot mot ett demokratiskt samhälle och vi riskerar att missa livsviktig information.

DIK är fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor. De ser ett stort pågående arbetsmiljöproblem. I deras rapport: Detaljstyrning och censur – offentligt anställdas oro för samtiden och för framtiden kan man t ex läsa att kommunikatörer har en utbredd oro för censur och självcensur på grund av risken att utsättas för hot och hat.

Vi valde att lyfta insikter kring offentligt anställda kommunikatörers arbetssituation i kampanjen ”utan kommunikatörer tystnar Sverige”. Vårt kampanjbudskap i samband med DIKs egna rapportsläpp gav dem en möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring kommunikatörernas arbetssituation och bli den som verkligen bryr sig. För kommunikatörer behövs.

Dela och få bra karma