Svensk Byggtjänst / Kreativ kommunikation

Svensk Byggtjänst engagerar i sociala medier

Inom 10 år kommer en tredjedel av de som jobbar i byggbranschen gå i pension. Genom att utnyttja sociala medier har Svensk Byggtjänst påbörjat arbetet med att skapa en relation med den nya generationen.

Genom samtal med målgruppen såg vi att de yngre står inför stora utmaningar och känner oro. Kanske så stor att de sover dåligt på nätterna.

Detta tog vi fasta på och utformade en rad aktiviteter på temat för att skapa ett engagemang hos målgruppen. Här finns en film som berättar om hela  projektet.

03:30 Rapporten - Annonser

Priser & Nomineringar

  • Vinnare Swedish Content Awards 2016

Dela och få bra karma