South Lapland / Grafisk design

South Lapland

En del platser förtjänar att synas. Södra lappland är ett sådant ställe.

Området – som till ytan är lika stort som Belgien – är norra Europas sista vildmark. Tillsammans bildar 10 000 sjöar, djupa skogar och 150 bergstoppar en otroligt vacker och orörd natur där det finns möjlighet till unika upplevelser. Vi ville att designprogrammet skulle återspegla detta – den karga, men vackra naturen, de karaktäristiska bergen och djuren. Skiffret är en bergart som är vanligt förekommande och som återspeglar den karga, men vackra naturen. Därför blev den en viktig del i designprogrammet i kombination med ett modernt typsnitt där vi har tagit in formen av en bergstopp i ordbilden för att ytterligare förstärka destinationens unika karaktärsdrag.

Dela och få bra karma