Tendensdagen / Kreativ kommunikation

Översättningsfunktion lyfte språkbudskap i annons

Tendensdagen är en årlig seminariedag anordnad av Sveriges Marknadsförbund. Årets tema handlade om mångfald och integration. För att informera om dagen och belysa temats vikt i dagens samhällsklimat skapade vi kommunikation på arabiska, turkiska, thailändska, polska och somaliska. Fem vanligt förekommande språk i Sverige.

I riktade Facebook-annonser till kommunikatörer på de olika språken med budskapet ”Svårt att förstå trots många år som marknadsförare och kommunikatör?” uppmuntras läsaren att använda Facebooks inbyggda översättningsfunktion för att förstå hela annonsen.

När texten var översatt påmindes läsaren om att mångfald och integration är avgörande för att skapa slagkraftig kommunikation och om hur språk kan stänga människor ute. Något som årets besökare till Tendensdagen fick lära sig mer om.

Budskapet användes också i dubbelsidiga annonser i branschpress där man först möttes av en annons på något av de utländska språken och på nästa uppslag fick den svenska översättningen. Även inbjudningar skickades ut med post, slumpvis på de fem olika språken, till målgruppen. Dessutom har Tendensdagen fått nya logotyper på de olika språken.

Kampanjen har blivit utsedd till Best Interactive Of The Week av Best Ads.

Priser & Nomineringar

Dela och få bra karma