Selecta / Kreativ kommunikation

Laddningsstationen på perrongen

Under konceptet ”Laddningsstationen på perrongen” syns vår kampanj i T-banan för vår nya kund Selecta.

Dela och få bra karma