Selecta / Kreativ kommunikation

Insiktsrapport från Selecta : Hur ser morgondagens arbetsliv ut?

I morgondagens arbetsliv behöver vi tänka nytt för att lyckas. Det gränslösa livet och digitala arbetsätt ställer nya krav på arbetsplatserna. Kaffe, mat och dryck får en viktigare roll. Det är utgångspunkten för Selectas nya varumärkeslöfte. Ett gott arbetsliv.

Vi vill öka kunskapen om hur kaffe, mat och dryck bidrar till ett gott arbetsliv. Det första steget var att genomföra en studie i hur kaffe mat och dryck bidrar i morgondagens arbetsliv. Studien gjordes tillsammans med insiktsföretaget Augur och presenterades i insiktsrapporten, ”3 framgångsfaktorer för det nya arbetslivet”. Rapporten spreds via Facebook, LinkedIn och e-post. Läs rapporten här >>

Dela och få bra karma