Svensk Byggtjänst / B2B-marknadsföring, Kreativ kommunikation

Handbok för kvalitetssäkrad fest

AMA Fest 20

Bakom varje välfungerande samhälle, varje hållfast bro, varje robust höghus och välplanerad infrastruktur ligger århundranden av tekniskt kunnande och yrkesskicklighet. Kunskapen hos varje beslutsfattare, ingenjör, arkitekt och yrkesarbetare samlas i referensverket AMA, så att fler byggen kan bli kvalitetssäkrade och så att kunskap kan fortsätta bygga denna vackra värld.

AMA är som HTML inom bygg, där kodstrukturen hjälper både ingenjören och yrkesarbetaren att bygga säkert och rätt. I år har AMA funnits i 70 år. AMA är vår kund Svensk Byggtjänsts största affärsområde. En stor redaktion med experter uppdaterar och validerar årligen nya AMA-utgåvor. Så hur firar man den 70-åring som bygger och fortsätter att bygga Sverige? Genom en kvalitetssäkrad, validerad och samlad hårdbunden facklitteratur för den perfekta festen naturligtvis.

AMA Fest 20 följer samma språk och struktur som tidigare AMA-publikationer. Klas Eckerberg, författare och Systematikexpert på Svensk Byggtjänst har tagit fram en kodstruktur enligt AMA. Varje kod har en text som fackmannamässigt, enligt god sed beskriver vägen till en lyckad fest.

AMA Fest 20 trycktes i 500 trådbundna fysiska exemplar á 58 sidor. Alla exemplar tog slut samma dag. Ingenjörer hör av sig och vill beställa fler böcker. Den digitala upplagan har laddats hem över 200 gånger. AMA Fest 20 hyllar och befäster AMAs ställning som byggsveriges viktigaste verk, även om just AMA Fest 20 bör tas med 4,312 nypor salt.

Dela och få bra karma