Handelshögskolan / Kreativ kommunikation

Förändra världen. Börja på Handels!

Minska köttkonsumtionen

Handelshögskolan i Stockholm önskade ett modernare uttryck och budskap som bättre speglade skolans ökade engagemang för bland annat miljö och jämställdhet. Kampanjens tema bygger på det faktum att många av de som går på skolan får roller som beslutsfattare och på så sätt har stora möjligheter att förändra världen.

Annons för Handelshögskolan

Dela och få bra karma