Svensk Byggtjänst / Kreativ kommunikation

Den oskrivna barnboken

Byggare Bella - den oskrivna barnboken, lyfter problematiken kring den mansdominerande byggbranschen.

Har du läst barnboken som lyfter yrkesskickliga kvinnor i byggbranschen? Inte vi heller.

Tyvärr får yrkeskvinnor i byggbranschen stå i centrum extremt sällan. Vilket speglas i branschen där färre än 10% är kvinnor. Svensk Byggtjänsts initiativ ”Jämnt på jobbet” verkar för att ändra detta.

En barnbok med blanka, oskrivna sidor, fick gestalta problemet. Byggare Bella togs fram inför branschorganisationen Svensk Byggtjänsts aktiviteter i Almedalen 2018 i syfte att synliggöra problematiken med en mansdominerad byggbransch. Barnboken skickades ut som inbjudan till seminariet ”Jämnt på jobbet” där olika lösningar för att locka fler kvinnor till branschen diskuterades med politiker, beslutsfattare, journalister och branschfolk. Vi skickade även barnboken till olika personer i branschen och delade ut den på torget i Almedalen. Vi tog även fram en film som spreds på Facebook. Även den, helt händelselös.

Kampanjen blev enormt uppmärksammad och fick en nominering i 100-wattaren, reklamtävlingen som belönar marknadskommunikation som skapat bevisad effekt.

Nu hoppas vi att samtalen fortsätter och förutsättningar skapas för att fler kvinnor ska välja byggbranschen. Och visst hoppas vi att det en dag skrivs en riktig barnbok med en kvinnlig byggare i huvudrollen.

Byggare Bella - den oskrivna barnboken, synliggör problematiken kring jämställdhet i en mansdominerad byggbransch.
På Almedalen delades barnboken Byggare Bella ut inför seminariet om jämställdhet i byggbranschen

Dela och få bra karma