Bygma, som är lite av en doldis bland byggmarknader och bygghandlare, vill utmana prispressen som finns på byggvarumarknaden.


 Istället för lågpriserbjudanden vill Bygma erbjuda sina kunder det allra bästa. Både när det gäller byggvaror och de mervärden, i form av service och kompetens, som finns hos de lokala Bygma-handlarna. Detta var utgångspunkten för TOL när vi tog fram Bygma Gruppen i Sveriges nya reklamkoncept:  – Bygghandeln för dig som kräver lite mer.

Konceptet omfattar allt som Bygmas kunder kan förvänta sig av sin bygghandel; högsta kvalitet på alla produkter, ortens bästa service och en personal som verkligen kan det här med byggvaror och byggande.

Nu rullas konceptet ut i kampanjer och butik. Under februari lanseras konceptet med ett nytt skyltkoncept i butik och en kampanj där vi berättar vad Bygma menar med att vara en bygghandel för dig som kräver lite mer. Kampanjen går lokalt i radio och lokalpress i de orter där Bygma finns.  Under året kommer det sedan vara kampanjer med olika teman för att dra kunder till butik, t ex köks- och hallveckor. Temakampanjerna kommer även dom att gå i radio och lokalpress, och kompletteras med ett magasin som skickas ut till villaägare på de aktuella orterna.

Dela och få bra karma