Svensk Byggtjänst / Kreativ kommunikation

65 miljarder skäl att använda CoClass

I CoClass består varje byggnadsverk av ett antal objekt. En digital struktur skapar objekten redan i tidiga faser och följer sedan med hela vägen, under hela livscykeln. Varje objekt är en informationshållare, och dess detaljeringsgrad ökar med information ju längre in i livscykeln man befinner sig… hänger du med? Det är lätt att tappa intresset när man förklarar vad CoClass är för den som inte jobbar med CAD- och BIM-system varje dag.

Byggherren eller fastighetsägaren kan spara 65 miljarder varje år genom förbättrad kommunikation enligt flera undersökningar. CoClass är ett av hjälpmedlen.

Vi valde att lyfta besparingspotentialen i kommunikationen. Vi formgav och sammanställde tidigare undersökningar i en ny rapport, 65-miljardersrapporten. Vi lyfte rapportens innehåll i sociala media, banners och annonser. Genom att ge målgruppen 65 miljarder skäl att läsa om CoClass lyckades vi berätta om en fantastisk men svårkommunicerad produkt.

Dela och få bra karma