Midroc / B2B-marknadsföring, Kreativ kommunikation

Midroc runt på 152 sekunder

Digitala tvillingar
Midroc automation

När alla slåss om samma kompetenser och presumtiva kunder har en diffus bild av vad man gör och varför, gäller det att kunna förflytta sig mellan tid och rum för att göra sig intressanta för fler. Resultatet blev en vandring genom Midrocs värld, där vi möts av spektakulära projekt både under och ovan jord.

Midroc Automation slåss på civilingenjörsmarknaden om de bästa kompetenserna. Projektledare, konstruktörer och programmerare är hårdvaluta och värdet av att rekrytera de bästa är stort. När ingenjörerna själva får välja står utmanande uppdrag, i annorlunda miljöer, på trivsamma företag högst upp på önskelistan. Men då gäller det att ha projekten med stort P. Införsäljningsprocesserna är långa och vikten av att bygga relationer och förtroenden är avgörande. Det gäller att finnas i kundens medvetande över (lång) tid och finnas där av en positiv och tydlig anledning.

Vi fick uppdraget att förmedla känslan av företaget och vässa argumenten till varför man ska välja Midroc Automation som leverantör och arbetsplats, och tillsammans med produktionsbolaget Dallas skapade vi filmen ”Midroc runt på 152 sekunder”.

Genom idén att förflytta en person genom tid och rum i en och samma monolog, kunde vi på ett rappt och filmiskt sätt förmedla både budskap och argument kring Midroc Automation. Som ett kommunikativt komplement till detta, placerade vi medarbetare på de platser och miljöer som vår talesperson passerade. Just för att fördjupa scenerna och ge betraktaren möjlighet att lära känna medarbetarna, projekten och företaget lite närmare.

Dela och få bra karma