ICHB / Design

En hållbar profil

Informationscentrum för hållbart byggande hjälper dig att bygga och renovera hållbart med energieffektivisering, materialval och livscykelperspektiv i fokus. Det är ett initiativ från regeringen och Boverket som Svensk Byggtjänst har fått uppdraget att driva. Vi på Det har tagit fram den grafiska profilen.

Dela och få bra karma