Svensk Byggtjänst / Kreativ kommunikation

Byggbranschen ur alla tänkbara vinklar

Byggbranschen ur alla tänkbara vinklar

Vi har tagit oss an en stor utmaning. Under hösten 2015 genomförde vi en undersökning bland unga samhällsbyggare som resulterade i 03.30 rapporten. Undersökningen visade att det fanns ett behov av kunskap om samhällsbyggande och byggprocessen.

Därför skapade vi Svensk Byggtjänst ACDMY, en redaktionell satsning för att skapa en relation med en ny målgrupp.

ACDMY är en plattform på Facebook som speglar byggbranschen ur alla tänkbara vinklar. Där Svensk Byggtjänst med hjälp av events, artiklar och videos bjuder in till dialog och ger unga samhällsbyggare koll på branschen och byggprocessen. Följ Svensk Byggtjänst ACMY här

Vi når unga samhällsbyggare i åldrarna 25-40 år inom ett flertal yrkesområden, allt från beställare och projektörer till stadsplanerare och ingenjörer. Vi har i dagsläget över 1600 följare som löpande engagerar sig i våra inlägg, frågeställningar och kunskapsutbyten. Det höga engagemanget tillsammans med långa läs- och visningstider visar att det finns ett stort intresse för kunskapen vi förmedlar.

Dela och få bra karma