Sankt Eriksplan 2
113 20 Stockholm
Tel. 08-556 091 90
info@detsthlm.se

Jessica Dorsander

Filosofi.n

Vi skapar starka emotionella band mellan varumärken och konsumenter.

Anna Sjöberg

Ett varumärke måste förtjäna sina fans.

Varje dag gör vi små och stora val. Ibland förändrar det våra liv. Oftast tänker vi inte ens på att vi gör dom. Vi tar bussen istället för tunnelbanan. Vi äter italienskt istället för husman. Vi går hem istället för att ta en öl.

Mitt i våra vardagsval finns samtidigt alla som har något att erbjuda oss och det sägs att vi nås av flera tusen kommersiella budskap dagligen. Det är därför vi blivit så duktiga på att välja bort. Vi har vant oss vid att snabbt stänga ute det som inte berör, känns relevant eller stör oss.

Det är den krassa verklighet alla varumärken lever i.

Christina och Ninna

Samtidigt är varumärket oftast ett företags eller en organisations viktigaste investering. Mer central för framgång än både produkter, tjänster och maskiner. Det mesta går att kopiera, mer sällan ett framgångsrikt varumärke. Det finns en direkt koppling mellan varumärkets styrka och företagets lönsamhet.

Idag är det svårare än någonsin att bygga varumärken. Om man vill bli vald som varumärke måste man synas och bli igenkänd. Men det räcker inte. Man måste bli gillad! Och i bästa fall rent av älskad. Det är då varumärken får fans som lojalt engagerar sig, försvarar och rekommenderar det.

På DET arbetar vi, som namnet antyder, dagligen med att hitta och utveckla varumärkens ”det”. Med hjälp av vår DET-modell skapar vi starka emotionella band mellan varumärket och våra kunders kunder, med syftet att öka uppdragsgivarnas konkurrenskraft. Vi gör det inom våra affärsområden strategi, design och kommunikation. Alltid med ambitionen att delta i samtal istället för att avbryta dem.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Dela och få bra karma