Design

Kommunikationsdriven, intressant, identifierbar.

Kommunikationsdriven därför att design är kommunikation, inte utsmyckning. Intressant därför att den måste uppmärksammas och beröra. Identifierbart för att man ska bli särskild och synlig.

Christina och Ninna

Dela och få bra karma