Vi har genomfört ett antal olika aktiviteter framförallt på Sociala medier för att ta reda på hur Byggsveriges nattsömn ser ut.

Svensk Byggtjänst, och hela byggbranschen, står inför en stor utmaning. Branschen står inför ett stort generationsskifte där stora delar av de trogna kunderna snart går i pension, och in kommer yngre samhällsbyggare, med låg kännedom om Svensk Byggtjänst.

Vårt uppdrag är att ändra på detta. I det inledande insiktsarbetet såg vi att det fanns en oro för sin arbetssituation. Detta ville vi jobba vidare med. Vi valde därför att genom ett antal olika aktiviteter för att både lära känna och börja inleda en relation med morgondagens kunder. Huvudtesen var att en stor oro också gör att man ligger vaken och grubblar på natten.

Huvudkanalen har varit sociala medier där vi ställe olika typer av frågor till målgruppen kring deras nattsömn och arbetssituation. Samtidigt genomförde vi också en fördjupande studie i form av fokusgrupper, djupintervjuer och enkäter. Resultatet summerades i 03.30 rapporten där det framgår att hela 82% av de unga samhällsbyggarna ligger vakna och grubblar på jobbet. I rapporten framgår också vilka olika områden som väcker mest oro. Vi spred resultatet från rapporten på sociala medier riktat mot målgruppen för att öka insikten kring problematiken och för att driva trafik till Byggtjänst.se för att ladda ner rapporten.

iphonepresentation

Vaken_twitter

Skärmavbild 2015-11-17 kl. 22.36.11

ipad 0330rapporten 0330rapporten2 Skärmavbild 2015-11-18 kl. 23.30.13

Dela och få bra karma