CancerRehabFonden / Grafisk design

Att gå igenom en krigszon och komma ut hel på andra sidan.

Trots att en genomgången behandling ofta blir ett trauma likt att ha deltagit i krig. Vårt uppdrag var att lansera Cancer- och Trafikskadades Riksförbunds nya inriktning.

Organisationens jobb är att fortsätta se till att så många som möjligt får eftervård och rehabilitering. Så ring gärna in valfri summa på telefon 0900-8900. Det har vi gjort.

Dela och få bra karma